Ubezpieczenia dla firmy

Gwarancje ubezpieczeniowe

Kontrakt pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą usługi opiera się na wzajemnym zaufaniu. Wiele umów wymaga jednak zabezpieczenia finansowego w postaci wadium lub alternatywnych form ochrony. Do tych drugich należą gwarancje ubezpieczeniowe, które chronią zleceniodawcę w przypadku, gdy wykonawca usługi nie dotrzyma warunków kontraktu. Wyróżniamy kilka rodzajów gwarancji, które opierają się na tej samej podstawie prawnej.

Gwarancja ubezpieczeniowa

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z obsługą dowolnych ryzyk finansowych - gwarancji ubezpieczeniowych oraz należności. Gwarancja przetargowa-wadialna, należytego wykonania umowy i należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki.

Wiarygodność wobec kontrahentów zapewni zysk dla Twojej działalności
1. Wypełnij formularz

Wypełnij formularz, a sprawdzimy dla Ciebie możliwość uzyskania polisy.

2. Porównamy ofertę

Nasz ekspert weryfikuje, który ubezpieczyciel ma najlepszą ofertę na rynku.

3. Wynegocjujemy zniżki

Nasz agent negocjuje w Twoim imieniu dodatkowe zniżki.

4. Wystawimy polisę

Elektronicznie wysyłamy polisę.

ZAPYTAJ O OFERTĘ
Imię i nazwisko:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Nazwa firmy:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
REGON:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Adres e-mail:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
NIP:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Telefon:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Zapytanie
Napisz, czego potrzebujesz i jakiej gwarancji.
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Współpracujemy z wiodącymi Ubezpieczycielami

Dlaczego warto nam zaufać

SPRAWDŹ, CO ZYSKASZ Z NASZYMI EKSPERTAMI
Wiele ofert w jednym miejscu

Współpracujemy z czołowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, w których posiadamy możliwości wynegecjowania zniżek dla naszych Klientów.

Średnio do 40% tańsze polisy

Posiadamy doświadczenie w ubezpieczaniu średnich i dużych przedsiębiorstw.

Nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna

Pomagamy na każdym etapie współpracy, służymy również pomocą w załatwianiu formalności.

ubezpieczenie

Zadaj nam pytanie

Nie jesteś pewien, jak wypełnić formularz lub masz problem z jego wypełnieniem? Skontaktuj się z naszym specjalista. 

Imię i nazwisko:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Adres e-mail:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Numer telefonu:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Wpisz pytanie
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Zadzwoń do nas
+48 721 676 315

pon.-pt. 9:00 – 19:00

+48 534 460 198

pon.-pt. 9:00 – 19:00

Na czym polegają gwarancje ubezpieczeniowe?

Celem gwarancji ubezpieczeniowej jest ochrona wierzyciela lub zleceniodawcy zawierającego umowę z kontrahentem. Gwarantem realizacji kontraktu staje się towarzystwo ubezpieczeniowe na wniosek wykonawcy usługi. W przypadku, gdy usługa nie zostanie wykonana lub będzie wykonana nienależycie, zleceniodawca (beneficjent gwarancji) otrzyma od ubezpieczyciela określoną sumę odszkodowania.

Gwarancja ubezpieczeniowa może być wymagana do zawarcia umowy pomiędzy dwoma instytucjami, np. firmą budowlaną a instytucją państwową. Porozumienie gwarancyjne może zawrzeć wierzyciel z dłużnikiem na wypadek, gdyby dłużnik nie wywiązał się ze swojego zobowiązania. Umowę gwarancyjną z towarzystwem ubezpieczeniowym zawiera w tym wypadku zobowiązany.

Dzięki gwarancjom ubezpieczeniowym strony transakcji zyskują wiarygodność, ponieważ interes zabezpiecza niezależna instytucja finansowa. Ubezpieczalnia ocenia ryzyko niewywiązania się z umowy m.in. na podstawie historii wykonawcy.

Podstawy prawne gwarancji ubezpieczeniowych

Praktyka gospodarcza doprowadziła do wypracowania umowy gwarancji ubezpieczeniowej, która nie jest regulowana ustawowo. Jej podstawą są przepisy zawarte w następujących aktach prawnych:

  • Kodeks cywilny (art. 353 i 805 kodeksu cywilnego)
  • Jednolite reguły żądań gwarancyjnych przyjęte przez Międzynarodową Izbę Handlową w 1991 roku
  • Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r.
  •  Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
  • Ustawa Prawo celne z dnia 19 marca 2004 r.

ZALETY GWARANCJI UBEZPIECZENIOWYCH

Gwarancje ubezpieczeniowe są korzystne dla obydwu stron kontraktu. Kontrahent żądający zabezpieczenia (np. zleceniodawca lub organizator przetargu) otrzymuje zapewnienie, że nie poniesie strat finansowych z winy drugiej strony.

Wykonawca usługi zyskuje większą płynność finansową dzięki temu, że zwolnione są środki finansowe blokowane na rachunku zamawiającego. Posiadacz gwarancji staje się także bardziej wiarygodny – aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, musi przejść wnikliwą weryfikację ubezpieczyciela. Udzielenie gwarancji potwierdza, że podmiot znajduje się w stabilnej sytuacji finansowej i wywiązywał się z przeszłych umów.

Posiadając kilka gwarancji ubezpieczeniowych, wykonawca prac zabezpiecza własny przychód, jeżeli realizacja usługi wiąże się z ryzykiem. Zleceniodawca mógłby bowiem zatrzymać część wynagrodzenia, gdyby wykonawca bez gwarancji spowodował szkodę.  

Procedury przetargowe, których celem jest wyłonienie przedsiębiorcy do realizacji określonych prac, wymagają wpłaty wadium przez uczestników. Zgodnie z prawem zamówień publicznych funkcję wadium może spełniać gwarancja ubezpieczeniowa. Dzięki niej uczestnik jest zwolniony z zamrażania własnych środków finansowych, a więc może startować w większej liczbie przetargów lub inwestować w inne działania.

Ile kosztują gwarancje ubezpieczeniowe?

Koszt gwarancji ubezpieczeniowej zależy od wartości kontraktu – suma gwarancyjna musi pokrywać ewentualne straty. Projekt opiewający na kilkaset tysięcy złotych wiąże się naturalnie z wyższą składką gwarancji niż pojedyncza usługa biura podróży. Oprócz tego towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę indywidualne ryzyko niewywiązania się z umowy oraz czas trwania gwarancji.

Aby wyliczyć dokładny koszt, trzeba przeanalizować wiele informacji na temat wnioskodawcy i samego kontraktu. Pozytywna historia wykonawcy usług działa na jego korzyść. Składka będzie niższa, jeśli w ostatnim czasie (np. w ciągu ostatnich kilku lat) rzetelnie wywiązywał się ze wszystkich umów i zobowiązań.

Czym się różni gwarancja ubezpieczeniowa od gwarancji bankowej?

Najważniejszą różnicą pomiędzy gwarancją bankową a ubezpieczeniową jest gwarant. Instytucją zabezpieczającą wykonanie umowy jest w pierwszym przypadku bank, a w drugim towarzystwo ubezpieczeniowe. Bank może ponadto żądać zabezpieczenia finansowego gwarancji, podczas gdy firma ubezpieczeniowa nalicza składki uzależnione od poziomu ryzyka i ogólnych warunków umowy gwarancyjnej.

Poszukujesz korzystnej gwarancji ubezpieczeniowej, która ochroni interesy Twoje i Twoich kontrahentów? Skorzystaj z naszej pomocy, a otrzymasz zestawienie najlepszych ofert i komplet niezbędnych informacji. Służymy radą i pośredniczymy między klientami a towarzystwami ubezpieczeniowymi – z nami zaoszczędzisz czas i środki finansowe. Warto zabezpieczyć się wobec nieuczciwych kontrahentów.

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE – RODZAJE

Osoba zamawiająca usługę ma prawo do ochrony na każdym etapie realizacji kontraktu. Zabezpieczenie może przybierać różne formy, w tym gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczającej należyte wykonanie umowy. Poszczególne rodzaje gwarancji dotyczą różnych przedmiotów ochrony.

Gwarancje kontraktowe

Gwarancja należytego wykonania kontraktu i należytego wykonania umowy to inaczej gwarancja wywiązania się z umowy lub jej wykonania zgodnie z ustaleniami.

Gwarancja od wad i usterek

Gwarancja usunięcia wad i usterek przydaje się po zakończeniu inwestycji w okresie rękojmi. Jeżeli przedsiębiorca nienależycie wykonał obowiązki wynikające z umowy, a po ukończeniu jej realizacji ujawnione zostaną wady i usterki, ubezpieczyciel wypłaci beneficjentowi ustaloną wcześniej kwotę.

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Gwarancja zwrotu zaliczki chroni beneficjenta w przypadku, gdy wykonawca usługi nie dotrzymał umowy i odmówił oddania zaliczki. Jej całość lub część zwraca w takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe.

Gwarancje płatnicze

Gwarancja zapłaty należności celnych zabezpiecza spłatę długu wobec izby celnej na wypadek, gdy wnioskodawca (podmiot gospodarczy prowadzący obrót towarowy z zagranicą) nie wywiąże się z zobowiązań celno-podatkowych.

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Gwarancja zwrotu zaliczki chroni beneficjenta w przypadku, gdy wykonawca usługi nie dotrzymał umowy i odmówił oddania zaliczki. Jej całość lub część zwraca w takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe.

Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja zapłaty wadium ma zastosowanie w postępowaniach przetargowych. Jest ekwiwalentem pieniężnego wadium, które zabezpiecza podpisanie kontraktu przez zwycięzcę przetargu. Jeżeli odmówi zawarcia umowy, ubezpieczyciel wypłaci organizatorowi kwotę wskazaną w gwarancji.

Każda transakcja może być objęta jednym lub kilkoma rodzajami ochrony, np. biuro podróży może zdecydować się na gwarancję należytego wykonania usługi wraz z gwarancją zwrotu części zaliczki. Jest to gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna, która zapewnia wypłatę świadczenia beneficjentowi (marszałkowi województwa) w razie niewykonania usług czy upadłości biura podróży.

Porównaj oferty na gwarancje ubezpieczeniowe

Wiele ofert ubezpieczeniowych
Średnio o 2000 zł tańsze polisy
Doradcy z wyróżnieniami
Bezpłatna pomoc i porada agentów