Zabezpieczenie z tytułu wykonywanego zawodu

Ubezpieczenie oc zawodowe

Każdy zawód wiąże się z pewnym ryzykiem błędu. Konsekwencje mogą mieć duży zasięg. Nienależyte wykonanie niektórych obowiązków zagraża bezpieczeństwu innych osób – na przykład usługobiorców. Prosta pomyłka może także spowodować ogromne straty majątkowe. Świadomość tego ryzyka przekłada się na większy stres, a przez to gorszą koncentrację i wydajność. Dlatego istnieje ubezpieczenie OC zawodowe, dzięki któremu możesz wykonywać swoją pracę spokojnie i bezpiecznie.

Kup ubezpieczenie OC zawodowe online

Ubezpieczenie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lub prowadzenia przedsiębiorstwa zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku wyrządzenia szkody w następstwie wykonywania zawodu.

4 kroki, by kupić dobre OC zawodowe
1. Wypełnij formularz

Wypełnij formularz, a sprawdzimy dla Ciebie możliwość uzyskania polisy.

2. Porównamy ofertę

Nasz ekspert weryfikuje, który ubezpieczyciel ma najlepszą ofertę na rynku.

3. Wynegocjujemy zniżki

Nasz agent negocjuje w Twoim imieniu dodatkowe zniżki.

4. Wystawimy polisę

Pocztą oraz e-mailem wyślemy polisę na wskazany adres w umowie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ I PORÓWNAJ OFERTY

Imię i nazwisko:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Wykonywany zawód:
np. lekarz
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Suma gwarancyjna:
 • - wybierz sumę gwarancyjną -
 • 50 000
 • 100 000
 • 200 000
 • 300 000
 • 500 000
 • 1 000 000
- wybierz sumę gwarancyjną -
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Adres e-mail:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Telefon:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dodatkowe ubezpieczenie na życie:
 • - wybierz -
 • Tak
 • Nie
- wybierz -
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Okres ubezpieczenia:
od kiedy (wpisz datę rozpoczęcia)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Uwagi
Wpisz ewentualne zapytanie / uwagi
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Współpracujemy z wiodącymi Ubezpieczycielami

Dlaczego warto nam zaufać

SPRAWDŹ, CO ZYSKASZ Z NASZYMI EKSPERTAMI
Porównujemy wiele ofert

Nie trzymamy się sztywno jednego ubezpieczyciela - produkty ubezpieczeniowe często się zmieniają.

Średnio 826 zł tańsze polisy

Według naszych obliczeń, średnio nasi Klienci oszczędzaja 826zł rocznie.

Pomagamy i wspieramy

Oprócz pomocy związanej z wyszukaniem najlepszej oferty, pomagamy również w trakcie trwania umowy.

ubezpieczenie

Zadaj nam pytanie odnośnie ubezpieczenia OC ZAWODU

Pamiętaj, że w możesz skorzystać z naszej pomocy. Wypełnij formularz na naszej stronie i opisz swój problem. 

Imię i nazwisko:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Adres e-mail:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Numer telefonu:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Wpisz pytanie
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Zadzwoń do nas
+48 721 676 315

pon.-pt. 9:00 – 19:00

+48 534 460 198

pon.-pt. 9:00 – 19:00

Obowiązkowe OC zawodowe – dla kogo?

Przeciętny pracownik nie posiada wystarczająco dużych dochodów, aby zapłacić za przypadkowo wyrządzone szkody. Dlatego przedstawiciele wielu zawodów są zobligowani do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki temu błędna decyzja lekarza czy architekta nie przyczyni się do jego bankructwa. Oto lista najważniejszych profesji, w których wymagane jest zawodowe ubezpieczenie OC:

 • adwokat
 • radca prawny
 • doradca podatkowy
 • notariusz
 • komornik sądowy
 • księgowy
 • architekt
 • rolnik
 • rzeczoznawca majątkowy
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • zarządca nieruchomości
 • agent lub broker ubezpieczeniowy
 • organizator imprez masowych
 • inżynier
 • lekarz
 • pielęgniarka
 • fizjoterapeuta
 • biuro usług płatniczych
 • biegły rewident (audytor)
 • detektyw
 • rzecznik patentowy
 • dysponent jednostek ratownictwa medycznego.

Do zawarcia umowy ubezpieczenia OC zobowiązują ich rozporządzenia i ustawy dedykowane określonym rodzajom działalności. Podstawy prawne określają też zakres ubezpieczeń. W przypadku zawodów leczniczych jest to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Z kolei Ustawa z dnia 22.05.2003 r. dotyczy wszystkich ubezpieczeń obowiązkowych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Co obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej?

Ubezpieczenie OC zawodowe może wykupić każdy, kto chciałby zabezpieczyć się finansowo przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z nieprawidłowych działań zawodowych. O odszkodowanie mogą ubiegać się klienci, organy regulacyjne czy organizacje reprezentujące klientów. Zawodowa polisa OC gwarantuje, że likwidacją szkód zajmie się towarzystwo ubezpieczeniowe – pod warunkiem, że roszczenie zostanie wniesione w okresie obowiązywania umowy.

Nieprawidłowymi działaniami zawodowymi nazywamy błędy, zaniechania, zaniedbania lub działania, na skutek których zobowiązanie w ramach świadczenia usług zawodowych pozostaje niewypełnione lub nienależycie wykonane. Dotyczy to przypadków, w których ubezpieczony wykonawca zawodu ponosi odpowiedzialność prawną.

Ochroną objęte są zarówno odszkodowania i koszty postępowania w związku z ich wypłatą, ale także koszty obrony prawnej. Ubezpieczyciel zatwierdza ugodę lub uznaje roszczenie na podstawie orzeczenia, które wydaje ubezpieczony. Umowa jest wiążąca niezależnie od sposobu zatrudnienia – wymiar godzin może być pełny lub niepełny, a ubezpieczony lub podlegający mu pracownik może wykonywać swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej

Każdą polisę OC można wykupić wraz z dodatkami, poszerzającymi zakres ochrony. W przypadku ubezpieczenia zawodowego, umowa może obejmować następujące zdarzenia lub kwestie:

 • nieuczciwość pracowników
 • zniewagę i zniesławienie
 • wymianę dokumentów i elektronicznych danych
 • odszkodowanie za udział w postępowaniu sądowym
 • prawa własności intelektualnej.

Czynności, w związku z którymi ubezpieczona jest odpowiedzialność cywilna za szkody, są ściśle określone w zależności od zawodu. Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z jej zakresem i ewentualnie rozszerzyć ochronę, jeśli okaże się to korzystne.

Co zawiera ubezpieczenie OC zawodowe

Obowiązkowe OC zawodowe kompleksowo chroni ubezpieczonego przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi, gdy konieczne będzie naprawienie szkody wyrządzonej innej osobie lub podmiotowi gospodarczemu. Ubezpieczeniem może być objęte całe przedsiębiorstwo – w takim wypadku obejmuje ono także straty spowodowane przez pracowników w związku z wykonywaniem zawodu określonego w umowie.

Brak zawodowego OC – kto kontroluje i jakie są kary?

Fakt wywiązania się z obowiązku ubezpieczeniowego kontrolują różne urzędy i instytucje, które są związane z określonym zawodem. Przykładowo Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Ministerstwo Sprawiedliwości mają prawo skontrolować każdego radcę prawnego pod kątem zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

Przeprowadzona kontrola wykaże, czy dana osoba fizyczna lub prawna posiada ważną polisę OC. Niedopełnienie obowiązku wiąże się z nałożeniem kary pieniężnej, której wysokość zależy od zapisów w stosownych aktach prawnych. Można także spodziewać się ograniczenia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu do momentu wywiązania się z obowiązku ubezpieczeniowego (a w niektórych przypadkach na okres kilku lat). Możliwe kary obejmują ponadto degradację zawodową lub czasowy zakaz pełnienia funkcji kierowniczych.

Fizjoterapeuta zapłaci za brak ważnego OC od 1 tys. do 10 tys. złotych, a środki z kary będą przeznaczone na cele społeczne związane z ochroną zdrowia. Dla zarządcy nieruchomości kara będzie bardziej dotkliwa – wyniesie od 4 do 10 razy więcej niż jego miesięczne wynagrodzenie, a więc nawet 40 tys. złotych. Po zapłaceniu kary wciąż trzeba wykupić wymaganą polisę.

Czy ubezpieczenie OC zawodowe pokryje wszystkie szkody?

Każde ubezpieczenie ma ustaloną sumę, która decyduje o tym, do jakiej kwoty ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za pojedyncze zdarzenie. Minimalna suma gwarancyjna dla wielu zawodów wynosi 50 tys. euro. Dotyczy to np. adwokatów, architektów, zarządców nieruchomości czy notariuszy. Inne przykładowe sumy to:

 • 100 000 euro dla komornika sądowego
 • 1 250 618 euro dla agenta ubezpieczeniowego (1 875 297 na wszystkie zdarzenia)
 • 15 000 euro dla detektywa
 • 75 000 euro dla lekarza.

Zdarza się jednak, że rzeczywiste straty spowodowane błędem zawodowym wynoszą dużo więcej. Architekt może na przykład nanieść błędne wytyczne w projektach wszystkich budynków składających się na powstające osiedle. Błędy konstrukcyjne nie pozostaną niezauważone – właściciele domów mogą masowo zgłaszać roszczenia. Nietrudno, aby suma koniecznych odszkodowań znacznie przekroczyła 50 tys. euro (ok. 220 tys. złotych). Czy architekt zdoła pokryć z własnej kieszeni tak ogromne straty?

Nie warto zatem sugerować się wyłącznie minimalną sumą gwarancyjną, o której decyduje prawo. Lepiej zwiększyć sumę ubezpieczenia zgodnie z rzeczywistym ryzykiem, które ponosi wykonawca zawodu. Wiąże się to oczywiście z wyższą składką, lecz daje o wiele większe poczucie bezpieczeństwa. Adwokat, który płaciłby 45 złotych miesięcznie za podstawowe ubezpieczenie OC w PZU, z pewnością może sobie pozwolić na nieco większy wydatek.

Postępowanie poszkodowanego

Każda osoba, która poniosła szkodę z powodu zaniedbania lub błędu usługodawcy, może zwrócić się o wypłatę odszkodowania do jego ubezpieczyciela. Odpowiedzialność za straty może być dwojaka – deliktowa, czyli z czynu niedozwolonego, oraz kontraktowa, czyli wynikająca z niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania ujętego w kontrakcie. Zazwyczaj obydwa rodzaje odpowiedzialności są objęte zawodowym ubezpieczeniem OC.

Gdzie ubezpieczyć odpowiedzialność zawodową? Wybierz świadomie

Jeżeli w Twoim zawodzie wymagane jest ubezpieczenie OC, odszukaj przynajmniej kilka ofert i porównaj je ze sobą. Może się okazać, że jeden ubezpieczyciel wyliczy dużo wyższą składkę niż drugi, choć suma gwarancyjna będzie taka sama. Nie warto przepłacać za polisę, a oferty są zróżnicowane także pod względem umów dodatkowych.

OC zawodowe online - porównaj oferty

Nie masz czasu na zestawianie ofert wielu towarzystw ubezpieczeniowych? Skontaktuj się z nami, a zrobimy to za Ciebie. Śledzimy rynek ubezpieczeń od wielu lat, a nasi klienci zyskują idealnie dopasowane pakiety – najszerszą ochronę po najniższej cenie. Znajdź  ubezpieczenie OC zawodowe, które zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa i pozostawi oszczędności w kieszeni!

143 ofert ubezpieczeniowych

Średnio o 762 zł tańsze polisy

doradcy z wyróżnieniami i nagrodami
bezpłatna pomoc i porada agentów