Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie OCP?

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie OCP?

Ubezpieczenie zaliczane do tzw. grupy polis komunikacyjnych powszechnie dzieli się na obowiązkowe oraz dobrowolne. Pierwsze z nich to oczywiście OC, które zgodnie z przepisami musi posiadać każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu mechanicznego. Z kolei druga grupa obejmuje m.in. ubezpieczenie OCP, zwane również jako ubezpieczenie OCPD, czyli Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźników. Choć nieobowiązkowe, tak są ważne, gdyż zapewniają korzyści zarówno firmie transportowej, jak i jej klientom. Czym jest ta polisa i dlaczego warto ją kupić? Sprawdź już teraz!

Jaka jest zasada działania ubezpieczeń OCP?

Każdy przewoźnik, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym konwencją CMR) jest w pełni odpowiedzialny za towar swoich klientów. Odpowiada za wszelkie uszkodzenia bądź zniszczenia od momentu jego przyjęcia aż do dostarczenia do punktu docelowego transportu. To właśnie w tym celu ubezpieczyciele oferują polisy OCP.

Celem jest tutaj ochrona przewoźników na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia towaru w trakcie realizacji zlecenia transportowego. Obejmują one także przypadki nierzetelnego, np. nieterminowego wykonania usługi przewozowej.

Co warto podkreślić, każdy przewoźnik może wykupić OCP, bez względu na wielkość działalności czy zakres realizacji usług transportowych. Oczywiście z racji faktu, że są to polisy nieobowiązkowe, zapisy w umowach są indywidualnie ustalane przez każdego ubezpieczyciela.

Dlaczego warto wykupić OCP – korzyści dla posiadacza

Choć polisy OCP są nieobowiązkowe, tak ich posiadanie zapewnia kilka istotnych korzyści. To z tego powodu stały się one niejako standardem we współczesnej branży transportowej. Dzięki temu ubezpieczeniu przewoźnik:

Tak płynnie doszliśmy do jeszcze jednej ważnej kwestii związanej z tymi polisami – są one korzystne nie tylko dla przewoźników, ale także ich klientów. Zapewniają im bowiem bezpieczeństwo, gdyż to zleceniodawca, a więc właściciel towaru, otrzyma odszkodowanie jeśli dojdzie do jego uszkodzenia lub zniszczenia.

Warto jeszcze podkreślić, że przed podpisaniem umowy o OCP przewoźnik może w pełnym stopniu określić zakres własnej odpowiedzialności. Może w pełni scedować ją na ubezpieczyciela lub częściowo uczestniczyć w likwidacji szkody, np. 20%.

Jaki jest koszt ubezpieczenia OCP?

Jednoznaczne określenie kosztów wynikających z zakupu OCP jest niemożliwe. Wysokość składki jest bowiem ustalana indywidualnie i wynosi od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie. Wpływ na to ma wiele czynników, w tym m.in.:

Czy OCP obejmuje zakresem ochrony wszystkie towaru?

To częste pytanie zadawane nam przez osoby zainteresowane wykupieniem OCP. Otóż musisz mieć świadomość tego, że ubezpieczyciel nie obejmie ochroną wszystkich przewożonych towarów. Zawsze zdejmuje on z siebie odpowiedzialność za towary wysokiego ryzyka, a w tym np. pieniądze, dzieła sztuki, towary niebezpieczne czy żywy inwentarz. Znajdują się one na tzw. liście wyłączeń, z którą powinieneś zapoznać się, zanim podpiszesz umowę. Oczywiście towary te także możesz objąć ochroną, ale wykupując dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe.

Ważne jest także to, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działania celowego. Co jednak ciekawe, OCP często można rozszerzyć o zdarzenia, do których z premedytacją doprowadził kierowca firmy transportowej.

Odszkodowania z OCP nie są wypłacane także wtedy, gdy dojdzie do rażących zaniedbań ze strony przewoźnika. To np. uszkodzenia towaru wynikające z jego nieodpowiedniego zamocowania na czas transportu lub tragicznego stanu floty pojazdów ciężarowych bądź dostawczych.

Pamiętaj o wyłączeniach oraz dodatkowych klauzulach dla OCP

O liście wyłączeń już wspomnieliśmy. Jest to wykaz zdarzeń, których wystąpienie zdejmuje z ubezpieczyciela odpowiedzialność w zakresie likwidacji szkody. Jeśli więc np. towar zostanie uszkodzony w wyniku wypadku, do którego dojdzie z winy samego kierowcy, ale będzie on pod wpływem alkoholu, odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Jednak musisz pamiętać również o różnorodnych klauzulach dodatkowych, które znajdziesz w OWU dołączanym do każdej umowy OCP. Zwykle dotyczą one tego, że jako przewoźnik także masz pewne obowiązki, których spełnienie jest podstawą do ewentualnego skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej. Zwykle dotyczy to m.in. odpowiedniego mocowania towaru, dbania o dobry stan techniczny pojazdów czy parkowania ciężarówek w miejscach strzeżonych, na przeznaczonych dla nich parkingach. Zapoznaj się z wszystkimi tymi zapisami, zanim postanowisz podpisać umowę.

Ubezpieczenie OCP dopasujesz do potrzeb, rozszerzając zakres ochrony

Jeśli jakieś wyłączenia w OCP są dla Ciebie niekorzystne, zawsze możesz dodać je do umowy, odpowiednio rozszerzając swoje ubezpieczenie. Polisy te są nieobowiązkowe, a to oznacza, że każdy ubezpieczyciel sam określa ich warunki, a z kolei klient może je w dużym zakresie modyfikować. Oczywiście każdy dodatkowy pakiet wiąże się z pewną opłatą doliczaną do ogólnej składki za ubezpieczenie.

Możliwości rozszerzania ochrony jest wiele i może to obejmować np.:

Wszystko to sprawia, że OCP możesz bardzo dokładnie dopasować do charakteru swojej działalności. Im lepiej to zrobisz, tym większe bezpieczeństwo zapewnisz swojemu przedsiębiorstwu, chroniąc płynność finansową.

Ubezpieczenie OC dla przewoźników – czy warto je kupić?

Pamiętaj, że zakres obowiązkowego OC dla firm działających w branży transportowej jest stosunkowo niewielki. Dotyczy on bowiem wyłącznie odpowiedzialności cywilnej za te szkody, których sprawcą jest osoba prowadząca pojazd z towarem. OCP zapewnia dużo szerszą ochronę, przez co ogranicza ryzyko związane z prowadzeniem takiej działalności.

Oprócz tego polisy te stały się standardem we współczesnej branży transportowej. Większość osób zlecających przewozy towarów zwraca na nie uwagę w czasie poszukiwania przewoźników. Brak ubezpieczenia OCP w dużej mierze utrudnia przedsiębiorcy docieranie z ofertą do nowych klientów. Z kolei jej wykupienie pozytywnie wpływa na wizerunek i tym samym ułatwia prowadzenie biznesu.

Polecamy zainwestowanie w tę polisę szczególnie wtedy, gdy przewozisz ładunki o znacznej wartości. W ich przypadku nawet jedno zdarzenie, którego konsekwencją będzie np. szkoda całkowita, może doprowadzić przewoźnika na skraj bankructwa. W przypadku posiadania OCP odpowiedzialność za likwidację szkód przejmie na siebie ubezpieczyciel.

Sprawdź też naszą ofertę na
5/5 - (1 vote)

Jan Myśliwiec

https://ubezpieczenieonline.com.pl

Na rynku ubezpieczeniowym funkcjonuje czynnie od 20 lat. Na blogu staram się w przystępny sposób przekazać swoją wiedzę i odpowiedzieć na pytania użytkowników. Prywatnie pasjonuje się teologią oraz starożytnym Egiptem.