Działamy na terenie całej polski

Podstawą naszej działalności brokerskiej są przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 16 lipca 2003 r. Firma jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej. 

Jej ustawowa suma gwarancyjna wynosi 1 875 927 euro. To formalna gwarancja należytego wykonania usług – zgodnej z prawem i skutecznej realizacji czynności związanych z pośrednictwem ubezpieczeniowym.

Jak działa broker ubezpieczeniowy?

Swoje usługi kierujemy do Klientów ubezpieczeniowych, którzy poszukują zestawienia najlepszych ofert ubezpieczeniowych. Przygotowujemy je indywidualnie, aby nasze rekomendacje całkowicie odpowiadały potrzebom Klientów. 

Jako instytucja zaufania publicznego, angażujemy się w pełni w realizację powierzonych zadań. Dbamy o profesjonalizm na każdym etapie współpracy z Klientami, którzy przekonują się o jakości świadczonych przez nas usług.

Najlepsze produkty ubezpieczeniowe

NAJLEPSZY BROKER UBEZPIECZENIOWY

UbezpieczenieOnline.com.pl to niezależna firma, która realizuje czynności brokerskie jako pełnomocnik Klienta. Reprezentuje go w procesie uzyskania odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, stosownej do potrzeb i możliwości finansowych. Klient korzysta z usług brokerskich bezpłatnie – koszt wynagrodzenia brokera zgodnie z obowiązującą praktyką ponosi ubezpieczyciel. Nie wiąże nas umowa z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Skontaktuj się z nami

Jak uzyskać ofertę na najlepsze ubezpieczenie?

Pragniemy dostosować każde ubezpieczenie do jego potrzeb, a więc przeprowadzamy wnikliwą analizę ryzyka i kosztów nabycia ochrony ubezpieczeniowej. Istotą ubezpieczenia jest rekompensacja strat poniesionych w wyniku powstałej szkody. Dbamy więc o to, aby umowa zapewniała właściwą sumę gwarancyjną i szeroki zakres ochrony.

1. Kontakt z ekspertem

Wypełnij formularz na naszej stronie i wypełnij wymagane pola.

2. Porównujemy ofertę

Nasz ekspert indywidualnie dopasuje najlepszą ofertę dla Ciebie.

3. Negocjujemy zniżki

Negocjujemy najlepsze warunki polisy z ubezpieczycielem.

4. Wystawiamy polisę

Po podpisaniu umowy, zyskujesz ochronę. Polisę wysyłamy mailem.

Kompleksowa obsługa ubezpieczeń

Firma zapewnia kompleksową obsługę ubezpieczeniową. Nasza rola nie kończy się na przedstawieniu optymalnej oferty. Pakiet usług obejmuje:

  • ocenę ryzyka na podstawie danych Klienta,
  • stworzenie indywidualnego programu ubezpieczeniowego,
  • uzyskanie najlepszej oferty ubezpieczenia,
  • pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych,
  • zarządzanie ubezpieczeniami Klienta (w tym monitorowanie terminów wygasania umów i zapłaty składek),
  • zgłaszanie szkód i monitorowanie procesu ich likwidacji,
  • dochodzenie roszczeń wobec zakładów ubezpieczeniowych.

Gwarantujemy sprawne dopełnienie formalności w każdej sytuacji związanej z ubezpieczeniami.

agent od ubezpieczeń
ubezpieczenie

Niezależny broker ubezpieczeniowy

Współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi i samochodowymi. To dodatkowy atut z punktu widzenia Klienta. Wszystkie podmioty są niezależne, dzięki czemu rzetelnie oszacowują rozmiary szkód. Wysoka jakość usług przekłada się na skuteczniejszą ochronę ubezpieczeniową i bezproblemowe uzyskanie odszkodowania.

BROKER UBEZPIECZENIOWY OPINIE

Zadowolenie Klientów jest naszym celem i dowodem jakości świadczonych usług. Rekomendacje usatysfakcjonowanych usługobiorców to miara oceny każdego przedsiębiorstwa. Firma UbezpieczenieOnline.com.pl wykazuje aktywną i zaangażowaną postawę wobec Klientów, aby zwiększyć ich świadomość na temat ubezpieczeń i ułatwić samodzielne wybieranie dobrych ofert w przyszłości. Jesteśmy otwarci na opinie o naszej działalności.

Współpracujemy z wiodącymi Ubezpieczycielami

Artykuły i porady dotyczące ubezpieczeń na życie