Ubezpieczenia na życie dla kierowców zawodowych – jakie powinna wykupić firma transportowa?

Ubezpieczenia na życie dla kierowców zawodowych – jakie powinna wykupić firma transportowa?

Do ubezpieczeń komunikacyjnych, skierowanych do przedsiębiorców z sektora transportowego, oprócz polis OC, AC i Cargo zaliczyć należy również ubezpieczenie NNW, a także ubezpieczenie kosztów leczenia i polisę na życie. Jeżeli prowadzisz firmę transportową, dowiedz się, które ubezpieczenie na życie dla kierowców zawodowych szczególnie warto kupić. 

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe, jednak pozwala pracownikom poszkodowanym w pracy otrzymać odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowe.

Zawodowi kierowcy są narażeni na różne wypadki i choroby spowodowane długimi godzinami siedzącej pracy, dlatego też włączenie przez pracodawców ubezpieczenia NNW może być pozytywnym wyróżnikiem na tle konkurencyjnych firm transportowych. Dzięki ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy, rodziny pracowników nie będą poszkodowane w razie wypadku.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Co prawda Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) pokrywa koszty leczenia pracowników wykonujących obowiązki służbowe za granicą w przypadku nagłego zachorowania, ale należy pamiętać, że jest to rozwiązanie niestety dalekie od ideału. Warto wiedzieć, że EKUZ obowiązuje wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, w Szwajcarii, na Islandii i w Norwegii, z których wiele posiada samofinansujące się systemy opieki zdrowotnej. EKUZ nie pokrywa również kosztów leczenia w prywatnych klinikach za granicą, tak samo jak i kosztów transportu chorych lub zmarłych do Polski. Z tego też powodu, NFZ zaleca dodatkowo wykupienie ubezpieczenia na pokrycie kosztów leczenia za granicą.

Nie od dziś wiadomo, że zawód kierowcy zawodowego wiąże się z częstymi wyjazdami służbowymi, dlatego wszystkie firmy transportowe powinny rozważyć ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą swoich pracowników.

Grupowe ubezpieczenia na życie

Jest to rodzaj ubezpieczenia, dzięki któremu zarówno zawodowi kierowcy, jak i pozostali pracownicy firm transportowych mogą otrzymać zabezpieczenie finansowe dla swoich rodzin, na wypadek ich śmierci, bez względu na jej przyczynę. Grupowe ubezpieczenie tego rodzaju znacznie bardziej się kalkuluje, niż oddzielne kupowanie kilku polis.
ubezpieczenie ciągnika siodłowego obraz 1

Co może dać kierowcom zawodowym indywidualne ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie kierowcy zawodowego uzyskuje się bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego.

W wersji podstawowej zapewnia ochronę na wypadek śmierci, w wersji zaawansowanej może też gwarantować bezpieczeństwo w innych nieoczekiwanych sytuacjach.

Zapytaj o najlepszą ochronę naszego doświadczonego specjalisty lub sprawdź poniżej, co może taka polisa zawierać.

Grupowe ubezpieczenia na życie

Podstawowa opcja polisy życiowej dla zawodowego kierowcy chroni jego życie. Jeżeli wynikiem zdarzenia jest śmierć ubezpieczonego, osobom pozostającym na utrzymaniu (tzw. beneficjentom) zostanie przyznane wysokie odszkodowanie. Wysokość ubezpieczenia ustalana jest w momencie podpisania umowy – w przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczenia, firma ubezpieczeniowa wypłaca 100% tej kwoty.

Ochrona od wypadków komunikacyjnych

Rozszerzając ochronę podstawową ubezpieczenia na życie dla kierowcy zawodowego, istnieje możliwość zabezpieczenia również na wypadek śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego. W tym przypadku, zamiast 100% sumy ubezpieczenia, bliscy ubezpieczonego mogą otrzymać nawet 200 bądź 300% SU.

Ochrona na wypadek uszczerbku na zdrowiu

Kierowca zawodowy może również rozszerzyć zakres ochrony polisy na życie o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, także jeśli stał się on wynikiem wypadki. Kwota odszkodowania wypłacana jest wtedy bezpośrednio posiadaczowi ubezpieczenia.

Ochrona na wypadek pobytu w szpitalu

Polisa dla kierowcy zawodowego może zapewnić ochronę również w sytuacji, gdy będzie on zmuszony przebywać w szpitalu. Rozszerzony zakres polisy sprawi, że ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu świadczenie za każdy dzień hospitalizacji.

Ochrona na wypadek niezdolności do pracy

Zakres ochrony w polisie dla kierowcy zawodowego można rozszerzyć także o odszkodowanie z tytułu niezdolności do pracy, która wynika z obrażeń będących następstwem wypadku samochodowego. Ochrona tego rodzaju pomaga w utrzymaniu płynności finansowej, mimo braku możliwości wykonywania zawodu.

Ochrona od utraty pracy

Osoba pracująca na stanowisku kierowcy zawodowego może rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową również na wypadek utraty pracy. Polisa ta zapewnia regularne świadczenie, przeznaczone między innymi na spłacenie kredytu bądź pokrycie bieżących wydatków. Świadczenie wypłacane jest przez okres od kilku do kilkunastu miesięcy, co umożliwia znalezienie nowego zatrudnienia.

Jaką ochronę kierowcom zawodowym oferuje polisa grupowa?

Grupowe ubezpieczenie na życie kierowcy zawodowego zapewnia pracodawca lub samodzielnie, przystępując do grupy otwartej. Zaletą tej decyzji jest niska cena, ze względu na fakt, że do polisy przystępuje więcej osób, jak również minimum formalności – składkę może odliczyć od wynagrodzenia pracodawca. Do wad tego rozwiązania należą jednak brak elastyczności w dostosowywaniu ubezpieczonych produktów do osobistych potrzeb oraz niewielka suma ubezpieczenia.

Ile kosztuje polisa dla kierowcy zawodowego?

Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż koszt ubezpieczenia na życie dla kierowcy zawodowego zależny jest od wielu czynników, w tym:

Od wielu lat, nasza firma wspiera firmy transportowe i oferuje im najlepszy zakres ochrony przy atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do kontaktu. 

Od wielu lat, nasza firma wspiera firmy transportowe i oferuje im najlepszy zakres ochrony przy atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do kontaktu. 
4/5 - (2 votes)

Jan Myśliwiec

https://ubezpieczenieonline.com.pl

Na rynku ubezpieczeniowym funkcjonuje czynnie od 20 lat. Na blogu staram się w przystępny sposób przekazać swoją wiedzę i odpowiedzieć na pytania użytkowników. Prywatnie pasjonuje się teologią oraz starożytnym Egiptem.